Ota meihin yhteyttä

Palvelutalo Villa Ensi
Merikatu 23
00150 Helsinki

Toimitusjohtaja Teija Mikkilä
Puhelin: 010 338 8260
S-posti: toimisto@villaensi.fi

Hoitajat
S-posti: palvelutalo@villaensi.fi

Hoitajien puhelinnumerot:
050 408 1995 / 050 571 7808

Tietojasi ei säilytetä pidempään kuin yhteydenoton kannalta on tarpeellista.