Apurahat

Villa Ensi Säätiö jakaa vuosittain apurahoja vanhustenhuollon kehittämiseen, edistämiseen, monipuolistamiseen tai alan tieteelliseen tutkimustyöhön. Apuraha on haettavissa lokakuun loppuun mennessä.

Apurahahakemukset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen asiamies@villaensi.fi. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle.

Apurahan käytöstä on annettava selvitys puolen vuoden sisällä tutkimuksen tai työn päättymisestä.

Vuonna 2023 säätiö myönsi apurahoja kahdelle hakijalle yhteensä 5100 euroa.