Stipendier

Stiftelsen Villa Ensi delar årligen ut stipendier för stöd och utveckling av en mångsidig åldringsvård, samt för vetenskapligt forskningsarbete. Bidrag söks per den sista oktober.

Skriftliga ansökningar sänds per epost till asiamies@villaensi.fi. Anmälan om beviljande stipendier sänds skriftligen till mottagaren.

Beviljade bidrag bör redovisas inom ett halvt år efter att arbetet eller forskningen avslutats.

Stiftelsen delade ut stipendier för 12.000 euro till 3 ansökande under året 2022.