Stiftelsen

Stiftelsen Villa Ensi grundades av Krister Ahlström, Aatos Erkko, Gustaf Serlachius, Eira Sjukhus Ab samt Nordea Fastigheter Ab. Stiftelseurkunden underskrevs den 2.3 1994 och Justitieministeriet gav den 21.3 1994 tillstånd till att Stiftelsen Villa Ensi grundades och godkände samtidigt stadgarna för stiftelsen.

Stiftelsens målsättning år att utveckla, befrämja och stöda vetenskaplig forskning inom åldringsvården samt att upprätthålla bostads-, servicehus- och vårdanstalter för åldringar. Stiftelsen är allmännyttig och bedriver icke vinstbrigande verksamhet.

Stiftelsen Villa Ensi grundade dotterbolaget Servicehus Villa Ensi Ab, som registrerades i handelsregistret 27.6 2007, dotterbolaget övertog servicehusverksamheten i sin helhet. I och med överförandet av servicehusverksamheten till dotterbolaget fungerar Stiftelsen Villa Ensi som en allmännyttig organisation.