Villa Ensi Säätiö

Villa Ensi Säätön säädekirja allekirjoitettiin 2.3.1994. Säätiön perustajina olivat Krister Ahlström, Aatos Erkko, Gustaf Serlachius, Sairaala Eira Oy sekä Yhdyskiinteistöt Oy. Oikeusministeriö antoi päätöksellään 21.3.1994 luvan säätiön perustamiseen ja vahvisti säätiölle laaditut säännöt.

Säätiön tarkoituksena on vanhustenhuolto ja sen kehittäminen, edistäminen ja monipuolistaminen ja alan tieteellinen tukimustyö sekä vanhusten asuin-, palvelu- ja hoitotalojen ylläpitäminen kaikkine niihin kiinteästi liittyvine toimintoineen ja palveluineen. Säätiön tarkoitus on yleishyödyllinen, eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa.

Villa Ensi Säätiö perusti kokonaan omistamansa tytäryhtiön nimeltä Palvelutalo Villa Ensi Oy, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.6.2007 ja jolle säätiö siirsi 1.7.2007 lukien liiketoimintasiirtona palvelutalotoiminnan. Tämän jälkeen Villa Ensi Säätiö on toiminut vain apurahoja jakavana säätiönä.

Säätiö on vuosina 2007-2017  myöntänyt apurahoja 2-4 hakijalle yhteensä 3000-5000 euroa vuosittain. Apurahoja voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee lähettää lokakuun 15. päivään  mennessä säätiön osoitteella Merikatu 23, 00150 Helsinki. Apurahojen myöntämisestä päättää säätiön hallitus marraskuussa pidettävässä kokouksessaan.