Säätiö

Villa Ensi Säätiön säädekirja allekirjoitettiin 2.3.1994. Säätiön perustajina olivat Krister Ahlström, Aatos Erkko, Gustaf Serlachius, Sairaala Eira Oy sekä Yhdyskiinteistöt Oy. Oikeusministeriö antoi päätöksellään 21.3.1994 luvan säätiön perustamiseen ja vahvisti säätiölle laaditut säännöt.

Säätiön tarkoituksena on vanhustenhuolto ja sen kehittäminen, edistäminen ja monipuolistaminen ja alan tieteellinen tutkimustyö sekä vanhusten asuin-, palvelu- ja hoitotalojen ylläpitäminen kaikkine niihin kiinteästi liittyvine toimintoineen ja palveluineen. Säätiön tarkoitus on yleishyödyllinen eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa.

Villa Ensi Säätiö perusti kokonaan omistamansa tytäryhtiön nimeltä Palvelutalo Villa Ensi Oy. Se rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.6.2007 ja säätiö siirsi sille 1.7.2007 alkaen palvelutalotoiminnan liiketoimintasiirtona. Tämän jälkeen Villa Ensi Säätiö on toiminut vain apurahoja jakavana säätiönä.