Kontaktuppgifter

Villa Ensi Servicehus
Havsgatan 23, 00150 Helsingfors
Verkställande direktör Fabienne Voullième
Telefon: 0103388260
E-mail: toimisto@villaensi.fi

LEDIGA LÄGENHETER ÖPPNAR SIG FÖR UTHYRNING I JUNI 2021!

OBS!

P.g.a. Coronaviruset ber vi att all kontakt sker per e-mail eller telefon i detta skede. Tack.

Vårdpersonal:

+358504081995

+358 0505717808

  Namn

  Address

  Telefon

  E-mail

  Meddelande

  Vänligen kontakta mig
  Vänligen skicka broschyr

  * Din information lagras inte längre än vad som behövs för att kontakta dig.

  Dataskyddsbeskrivining (på finska)