Villa Ensis lägenheter

Villa Ensi är belägen vid Havsgatan i Eira med egen, trivsam och lövträdsbevuxen tomt, vars storlek är 1080 m². I norr och öster gränsar den mot en park och i söder öppnar sig utsiken över Finska viken.

Den vackra jugendbyggnaden har genomgått en fullständig grundreparation. I byggnaden inryms 16 lägenheter samt ändamålsenliga service- och gemensamma utrymmen. Renoveringen har utförts med största pietet, bevarande byggnadens unika stil och konstnärliga värde. Burspråken, de välvda fönstren och balkongerna ger varje lägenhet en trivsam personlig prägel. Den höga rumshöjden ger därtill luft och rymd.

Bostäderna är planerade för en eller två personer, med egen kokvrå och rymligt badrum. Bostädernas storlek varierar från 25,5 m² till 60 m² Alla enrummare är försedda med en luftig sovalkov. Inredningsmaterialen är valda med omsorg. Hela bostaden, inklusive hörande hjälputrymmen kan enligt önskemål också anpassas för en handikappad person. Hyran beror på bostadens läge och storlek.

Planlösning

Bottenplan

A Matsal

B Sällskaprum, bibliotek

C Bastuavdelning

D Förråd

1. våningen

1 1r + kv, 25,0 m²

2 2r + kv, 43,3 m² + balkong

3 2r + kv, 39,5 m²

4 2r + kv, 45,5 m²

5 2r + kv, 60,0 m² + separat utgång

6 2r + kv, 50,0 m²

2. våningen

8 2r + kv + balkong, 40,0 m²

9 2r + kv + balkong, 57,0 m²

10 2r + kv, 33,5 m²

11 2r + kv, 39,0 m²

12 2r + kv, 54,5 m²

142 r + kv + erker, 50,0 m²

3. våningen

15 2r + kv + 2 terasser, 55,0 m² äganderätt

16 1r + kv + takterass, 37,0 m²

17 2r + kv + takterass, 41,0 m² 

18 2r + kv + klr + takterass, 54,5 m² 

Byggnaden

Villa Ensi är belägen vid Havsgatan i Eira med egen, trivsam och lövträdsbevuxen tomt, vars storlek är 1080 m². I norr och öster gränsar den mot en park och i söder öppnar sig utsiken över Finska viken.

Jugendbyggnaden är rikligt prydd med vackra detaljer, burspråk, torn och balkonger. Över huvudingången välver sig ett dekorativt glastak med bågvalv. Paraddörren omges av vackra glasmålningar och reliefer. På båda sidor om ingången står den svenska skulptören J. Sörensen-Rings stoder ”” och ”På återseende”. Från första våningen leder en bro över till ett romantiskt lusthus i trädgården. Tomtens västra hörn bevakas av Viktor Janssons skulptur ”Redo/Kämpe”.

Villa Ensis historia går tillbaka till seklets början, då affärsmannen Uno Staudingers och hans hustru Johannas dotter Ensi kom till världen. Ensi föddes på systrarna Rytkönens förlossningsanstalt, som var inrymd i ett vanligt bostadshus vid Kaptensgatan i Helsingfors. Uno Staudinger beslöt då att låta bygga ett nytt, tidsenligt förlossningssjukhus för Ida och Maria Rytkönens disposition.

Byggnaden ritades av arkitekt Selim A. Lindqvist, som några år tidigare hade ritat familjen Staudingers bostadshus Villa Johanna vid Skepparegatan. Sjukhuset blev färdigt år 1912 och fick sitt namn efter Staudingers dotter. I början av 1930-talet omändrades byggnaden till bostadshus med nio lägenheter. Fru Ensi Karasuo f. Staudinger bosatte sig även i huset med sin familj. En ny period i Villa Ensis historia började år 1994. Huset renoverades till ett servicehem och de första invånare flyttade in på våren av 1995.