Senast updaterad 15.6.2020.

Kakor

För att förbättra användarupplevelsen och för att samla in allmän data om sidornas besökare använder vi Google Analytics kakor. Den insamlade statistiken innehåller inte enskild persondata. Om du godkänner endast de kakor som är nödvändiga för sidorna, kan du avböja kakorna från Google Analytics.

Formulär för kontaktinformation

Blanketten används för att tillfälligt samla in information för kontakt med besökaren, men det är frivilligt att lämna information. Informationen sparas inte i ett register, utan används endast så länge den behövs för att kunna hantera kontakten. Besökare som fyller i kontaktinformationen, godkänner att informationen får sändas via nätsidan. Ifall besökaren inte önskar att informationen förmedlas på ovanstående sätt, kan hen kontakta oss på annat sätt som framgår av nätsidan.

Inbäddning

Sidan innehåller inbäddning av en gilla-knapp för Facebook och dess programkod. Vid bruk av gilla-knappen godkänner användaren Facebooks dataskyddsprinciper.

Övrigt dataskydd

Nätsidorna använder SSL-skydd (https:// i sidans adressfält) vilket innebär att all information förmedlas krypterad mellan webbläsare och server. Nätsidans dataskydd ombesörjs genom regelbundna uppdateringar.