Byggnad

Moderskapets glädje

Villa Ensi är belägen vid Havsgatan i Eira med egen, trivsam och lövträdsbevuxen tomt, vars storlek är 1080 m². I norr och öster gränsar den mot en park och i söder öppnar sig utsiken över Finska viken. Jugendbyggnaden är rikligt prydd med vackra detaljer, burspråk, torn och balkonger. Över huvudingången välver sig ett dekorativt glastak med bågvalv. Paraddörren omges av vackra glasmålningar och reliefer. På båda sidor om ingången står den svenska skulptören J. Sörensen-Rings stoder ”” och ”På återseende”. Från första våningen leder en bro över till ett romantiskt lusthus i trädgården. Tomtens västra hörn bevakas av Viktor Janssons skulptur ”Redo/Kämpe”.

Villa Ensis historia går tillbaka till seklets början, då affärsmannen Uno Staudingers och hans hustru Johannas dotter Ensi kom till världen. Ensi föddes på systrarna Rytkönens förlossningsanstalt, som var inrymd i ett vanligt bostadshus vid Kaptensgatan i Helsingfors. Uno Staudinger beslöt då att låta bygga ett nytt, tidsenligt förlossningssjukhus för Ida och Maria Rytkönens disposition. Byggnaden ritades av arkitekt Selim A. Lindqvist, som några år tidigare hade ritat familjen Staudingers bostadshus Villa Johanna vid Skepparegatan. Sjukhuset blev färdigt år 1912 och fick sitt namn efter Staudingers dotter. I början av 1930-talet omändrades byggnaden till bostadshus med nio lägenheter. Fru Ensi Karasuo f. Staudinger bosatte sig även i huset med sin familj. År 1987 sålde fru Karasuo huset som därefter stått tomt.